Zelená úsporám – VÍME JAK !!!

ZELENÁ ÚSPORÁM – DOTACE

V oblasti získávání a následně realizování stavebních prací s přispěním dotačního titulu ZELENÁ ÚSPORÁM máme mnohaleté zkušenosti.

Obraťte se na nás, přijedeme za Vámi  +420 606 606 450  nebo  info@delfinhk.cz

 

ZDE JE NĚKOLIK STRUČNÝCH INFORMACÍ.

 

27.11.2012 – Program Zelená úsporám sice končí, ale ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes představil další dotační program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy.

Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.),a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Program Nová zelená úsporám přinese finanční podporu a do budoucna úsporu pro desetitisíce domácností a jedna miliarda korun státní podpory v programu přinese zhruba2700 pracovních míst. „Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Budeme podporovat i přípravu projektové dokumentace,“říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

 

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách.„Chceme motivovat žadatele. Čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora,“ dodává ministr.

Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % – podpora 25 % z uznatelných nákladů

Hladina 2 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % – podpora 35 % z uznatelných nákladů

Hladina 3 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % – podpora 50 % z uznatelných nákladů

 

Podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny na začátku příštího roku, pokud bude připravena národní legislativa, čekáme na prováděcí vyhlášku k zákonu 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která stanoví požadavky na energetickou náročnost budov.

„Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetickou náročnost budov bude vbřeznu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2013. Žadatelé tedy budou mít dostatek času na zpracování projektové dokumentace,“ říká ředitelka Státního fondu životního prostředí ČR Radka Bučilová. V roce 2014 očekáváme, že bude vyhlášena výzva pro veřejné budovy.

Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po nía uznány budou náklady na opatření realizované po 1. lednu 2013.

 

Žadateli o dotaci mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

 

převzato z http://www.zelenausporam.cz