Certifikace

Vzhledem k zvýšeným nárokům investorů v oblasti stavebnictví jsme se  stali držiteli certifikátů ISO moncler jacken online z důvodů zkvalitněníCanada goose Parka služeb v systému řízení jednotlivých staveb a dodržování bezpečnosti na staveništi. V neposlední řaděCanada goose Online je to ekologická likvidace moncler acorus odpadů.

ČSN EN ISO 9001:2009

MANAGEMENT – Systém řízení jakosti managementu
Delfin, stavební firma

ČSN EMS ISO 14001:2005

EKOLOGIE – Systémy environmentálního managementu
Delfin, stavební firma

OHSAS 18001:2008

BEZPEČNOST a ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Delfin, stavební firmaQV_DEVELOPER_01
400-101