Zateplení

Jeden ze způsobů, jak snižovat náklady na vytápění …

 

Zateplováním obvodových plášťů panelových, bytových a rodinných domů se zabýváme již řadu let. Každoročně realizujeme zakázky v rozsahu 10.000 až 20.000 m2. Postupem času jsme v rámci zkvalitnění rozšířili naše služby v oblasti revitalizace objektů. Jako generální dodavatel zajistíme Vaši stavbu komplexně. Zajistíme projektovou dokumentaci, stavební povolení, zábory pozemků a dalších příslušná povolení. Stavbu zajišťujeme vlastními pracovníky  počínaje stavbou lešení, instalací zařízení staveniště, jako jsou stavební buňky pro montážní party, mobilní oplocení, suchá WC, kontejnery na suť a odpady. Naši pracovníci jsou řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti práce. Každoročně zajišťujeme našim pracovníkům školení, kde získávají nejnovější informace o nových technologií se získáním patřičných certifikátů.

 

Vedení stavby.

Ke každé realizované zakázce je určen jeden stavbyvedoucí, který dohlíží na správný průběh realizace stavby. Nenecháváme dohled stavby na montážních partách.

Trendem posledních let je zvyšování nároků na bezpečnost práce na stavbách. Proto naše firma disponuje vlastním bezpečnostním technikem, který komunikuje s koordinátorem bezpečnosti práce pro danou stavbu, dále kontroluje BOZP na staveništi,  vyhledává a upozorňuje na nová rizika se stavbou spojená.

 

Předáním díla spolupráce nekončí …

Tím že akci řádně předáme, ale naše spolupráce nekončí. V průběhu záruky na provedené dílo provádíme po dohodě s investorem průběžné kontroly stavu díla.

 

Servis

V rámci zkvalitnění služeb jsme zřídili servisní oddělení, které provádí drobné stavební práce a údržbu objektů. Službu si lze objednat jednorázově nebo celoročně.

 

 

Hradec Králové

Zateplení BD, Hradec Králové

 

Výhody zateplení

  • snížení nákladů na energie až o 40%
  • prodloužení životnosti objektu
  • snížení hlučnosti okolního prostředí
  • nový vzhled

 

Nabízíme

Konzultaci Vašeho záměru spojené s prohlídkou objektu, kde Vám doporučíme, jak nejvhodněji postupovat, aby jste ušetřili co nejvíce času a hlavně finančních prostředků.

Kontaktujte nás pomocí formuláře uvedeného na našich stránkách.

 

Některé z již realizovaných projektů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.