Aktuální reference

Zateplení panelového domu Selicharova 1309-1311, HK

Investor požadoval zateplení obvodového pláště panelového domu. Souviselo s tím několik dalších prací, jako kompletní oprava podlah lodžií, kompletní výměna klempířských prvků, hromosvodů a schodišťového zábradlí. V průběh prací se nevyskytly žádné problémy s instalací jednotlivých  technologií a byly dodrženy veškeré technické postupy od jednotlivých dodavatelů systémů. Bezpečnost práce, kterou zde měl na starosti koordinátor […]


Ukončení 1.etapy revitalizace Benešovy třídy

V roce 2011 jsme úspěšně dokončili první etapu revitalizace panelového domu v ulici Edvarda Beneše 1541-1546, Hradec Králové v rámci dotačního fondu IPRM.  Součástí 1.etapy byla revitalizace zádní strany (směr fakultní nemocnice) objektu a obou štítů.  Předmětem realizované zakázky bylo zateplení obvodového pláště objektu, výměna zábradlí včetně výplní, částečná výměna bytových oken a dveří, rekonstrukce […]


Revitalizace Benešovy třídy v HK, 2. etapa

Dokončení revitalizace objektů tř. Edvarda Beneše 1541-1546, Hradec Králové označovaných jako D1, D2 a D3 proběhlo v řádném termínu dle smluv o dílo a vad nedodělků. Uvedené tři objekty čerpají dotace z fondu IPRM. Střecha nad pochůzí rampou nebyla začleněna do projektu, a tak zůstává otázkou, kdy město bude pokračovat ve stavební činnosti u tohoto […]


IPRM 2011-2012

Revitalizace panelového domu třida Eduarda Beneše 570-571 v Hradci Králové za pomoci dotačního fondu IPRM