Prohlášení o přístupnosti

Tato webová stránka se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti pro všechny. Splňuje proto všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 1.0 a dodržuje pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.