Dokončení revitalizace objektů tř. Edvarda Beneše 1541-1546, Hradec Králové označovaných jako D1, D2 a D3 proběhlo v řádném termínu dle smluv o dílo a vad nedodělků. Uvedené tři objekty čerpají dotace z fondu IPRM. Střecha nad pochůzí rampou nebyla začleněna do projektu, a tak zůstává otázkou, kdy město bude pokračovat ve stavební činnosti u tohoto domu.

 

   
Revitalizace panelového domu

 

V letošním roce 2012 zahájíme 2. etapu revitalizace panelového domu třída Edvarda Beneše 1541-1546 v  Hradci Králové. V průběhu prací budou kompletně zatepleny bytové lodžie, dojde k výměně lodžiových zábradlí vč. výplní a bude demontován systém boletických panelů a nahrazen novým opláštěním Kingspan včetně nových plastových oken. Střecha nad pochůzí rampou nebude demontována.

 

Stavba lešení

Stavba lešení

 

Před zahájením plánované montáže lešení bylo nutné vyřešit statické zajištění stávajících konstrukcí. Na základě vyhotoveného statické posudku jsme provedli instalaci podpěrných nosníků v přízemí a 1NP. Tento podpěrný systém slouží, jako podpěrná konstrukce pro fasádní lešení.

 

Statika, podpěry, vazníky

Statické zajištění

Dokončení revitalizace objektů tř. Edvarda Beneše 1541-1546, Hradec Králové označovaných jako D1, D2 a D3 proběhlo v řádném termínu dle smluv o dílo a vad nedodělků. Uvedené tři objekty čerpají dotace z fondu IPRM. Střecha nad pochůzí rampou nebyla začleněna do projektu, a tak zůstává otázkou, kdy město bude pokračovat ve stavební činnosti u tohoto domu.

 

Přemýšlíte nad REVITALIZACÍ, kontaktujte nás, přijedeme za Vámi  +420 606 675 355  nebo info@delfinhk.cz