Investor požadoval zateplení obvodového pláště panelového domu. Souviselo s tím několik dalších prací, jako kompletní oprava podlah lodžií, kompletní výměna klempířských prvků, hromosvodů a schodišťového zábradlí. V průběh prací se nevyskytly žádné problémy s instalací jednotlivých  technologií a byly dodrženy veškeré technické postupy od jednotlivých dodavatelů systémů. Bezpečnost práce, kterou zde měl na starosti koordinátor bezpečnosti práce ze strany objednatele neshledal žádná pochybení.

Závěrem lze říci, že celkový průběh stavby probíhal dle požadavků a dohod s investorem.

 

Přední strana panelového domu

 

Detail fasády

 

Detail - schodiště

 

Přemýšlíte nad REVITALIZACÍ, kontaktujte nás, přijedeme za Vámi  +420 606 675 355  nebo info@delfinhk.cz