V roce 2011 jsme zahájili výkopové práce a zhotovili základy a základovou desku objektu.  V další fázi proběhlo vyzdění obvodového pláště a zhotovení podlah 2NP a pokládka střešních panelů vč. natavení pojistné izolace proti vodě.

V roce 2012 jsme provedli omítnutí vnitřní stěn.

V současné době jsou práce ukončeny a hrubá stavba je zazimována a během mrazivých dnů dodatečně vytápěna.

Na jaře 2012 bude stavba pokračovat dle vhodných klimatických podmínek.

 

V letošním roce jsme zahájili práce zhotovením nových podlah a přípravou pro pokládku nového střešního souvrství.