Aktuální reference

Revitalizace Benešovy třídy v HK, 2. etapa

Dokončení revitalizace objektů tř. Edvarda Beneše 1541-1546, Hradec Králové označovaných jako D1, D2 a D3 proběhlo v řádném termínu dle smluv o dílo a vad nedodělků. Uvedené tři objekty čerpají dotace z fondu IPRM. Střecha nad pochůzí rampou nebyla začleněna do projektu, a tak zůstává otázkou, kdy město bude pokračovat ve stavební činnosti u tohoto […]


IPRM 2011-2012

Revitalizace panelového domu třida Eduarda Beneše 570-571 v Hradci Králové za pomoci dotačního fondu IPRM